Premis D’Adquisició Mislata 2017

2017

Organització i producció: Ajuntament de Mislata, Regidoria de Cultura

Comisssariat: Alba Braza Boïls

Artistes: Rosalía Banet/ Gabriela Bettini/ María Carbonell/Diego Diez/ Manuel Antonio Domínguez Gómez/ Sandra Paula Fernández/ María Gimeno/ Andrea Hauer/ Sonia Navarro/ Gema Rupérez

Componentes del jurat: Lorena Martínez de Corral/ Alba Braza/ Semíramis González/ Ángela Montesinos/ Alicia Ventura

Gestió: Departament Municipal de Cultura Ajuntament de Mislata

Comunicació: Fernando Morales Checa

Edita: Ajuntament de Mislata, Regidoria de Cultura

Traducció: AVIVA Mislata

Fotografies: Kike Sempere

Disseny gráfic i maquetació: Hérétique.it

Impressió: La Imprenta Comunicació Gráfica SL

Deposito Legal: V-2894-2018