Entrevista: Trazos de feminismo, por Elena Fernández Pello